Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marina
marina
[,mə'ri:nə]
danh từ
bến du thuyền


/mə'ri:nə/

danh từ
bến (cho thuyền đậu và bảo dưỡng)

Related search result for "marina"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.