Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mare's nest
mare's+nest
['meəznest]
danh từ
phát kiến hão huyền


/'meəznest/

danh từ
phát minh hão huyền
tình trạng lộn xộn rối beng
nơi bừa bộn lộn xộn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.