Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
manus
danh từ
bàn tay (người)
chân trước (động vật)manus
['meinəs]
danh từ
bàn tay (người)
chân trước (động vật)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.