Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mansion house
mansion+house
['mæn∫n haus]
danh từ
nhà của thị trưởng Luân-đônGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.