Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
manse
manse
[mæns]
danh từ
(Ê-cốt) nhà (của) mục sư


/mæns/

danh từ
(Ê-cốt) nhà (của) mục sư

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "manse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.