Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mallet

mallet
['mælit]
danh từ
cái vồ


/'mælit/

danh từ
cái vồ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mallet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.