Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maliciousness
maliciousness
[mə'li∫əsnis]
danh từ
tính hiểm độc, ác tâm


/mə'liʃəsnis/

danh từ
tính hiểm độc, ác tâm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.