Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maledictory
maledictory
tính từ
như maledictive


/,mæli'diktiv/ (maledictory) /,mæli'diktəri/

tính từ
chửi rủa, nguyền rủa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.