Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
major-general
major-general
['meidʒə'dʒenərəl]
danh từ
(quân sự) thiếu tướng


/'meidʤə'dʤenərəl/

danh từ
(quân sự) trung tướng

Related search result for "major-general"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.