Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
major-domo
major-domo
['meidʒə'doumou]
danh từ
quản gia


/'meidʤə'doumou/

danh từ
quản gia

Related search result for "major-domo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.