Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
magyar


/'mægjɑ:/

tính từ

(thuộc) Ma-gi-a; (thuộc) Hung-ga-ri

danh từ

người Ma-gi-a; người Hung-ga-ri

tiếng Ma-gi-a; tiếng Hung-ga-ri


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "magyar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.