Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mất tríverb
to lose one's reason
nó mất trí He lost his reason

[mất trí]
to lose one's reason/mind/senses; to become lunatic/insane; to go mad
Người mất trí
Xem bệnh nhân tâm thầnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.