Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mất dạyadj
Ill-bred; unmanerly
tại sao nó lại mất dạy đến thế How cone it that he is so unmanerly

[mất dạy]
xem vô giáo dụcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.