Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mãnh liệtadj
violent; vehement; furious durming

[mãnh liệt]
tính từ.
violent; vehement; furious durming; fierce
cuộc tấn công mãnh liệt
fierce assault/attackGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.