Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mánh lớinoun
trick; dodge
mánh lới nhà nghề the trick of the trade

[mánh lới]
trick; dodge; gimmick
Mánh lới nhà nghề
Tricks of the trade
Mánh lới bán hàng
Sales gimmickGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.