Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mài miệtadj
to be absorbed in; to devote oneself tọ

[mài miệt]
tính từ
to be absorbed in; to devote oneself to. Xem miệt màiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.