Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lushness
lushness
['lʌ∫nis]
danh từ
sự tươi tốt, sự sum sê


/'lʌʃnis/

danh từ
sự tươi tốt, sự sum sê

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lushness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.