Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lurking-place
lurking-place
['lə:kiη'pleis]
danh từ
nơi ẩn náu, chỗ trốn


/'lə:kiɳpleis/

danh từ
nơi ẩn náu, chỗ trốn

Related search result for "lurking-place"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.