Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lump

lump
[lʌmp]
danh từ
cục, tảng, miếng
a lump of sugar
một cục đường
a lump of clay
một cục đất sét
lump sugar
đường miếng
cái bướu, chỗ sưng u lên, chỗ u lồi lên
a bad lump on the forehead
u ở trán
cả mớ, toàn bộ, toàn thể
in the lump
tính cả mớ, tính tất cả
a lump sum
số tiền tính gộp cả lại; tiền mặt trả gọn
người đần độn, người chậm chạp
to be a lump of selfishness
đại ích kỷ
to feel (have) a lump in one's throat
cảm thấy cổ họng như nghẹn tắc lại
ngoại động từ
xếp lại thành đống, thu gọn lại thành đống; gộp lại
coi như cá mè một lứa, cho là một giuộc
if you don't like it, you will have to lump it
nếu không thích điều ấy, anh vẫn phải cam chịu thôi
nội động từ
đóng cục lại, vón lại, kết thành tảng
to lump along
lê lết, ì ạch
to lump down
ngồi phệt xuốngkhối chung // lấy chung; thu thập, tập trung take in the l. lấy chung

/lʌmp/

danh từ
cục, tảng, miếng
a lump of sugar một cục đường
a lump of clay một cục đất sét
lump sugar đường miếng
cái bướu, chỗ sưng u lên, chỗ u lồi lên
a bad lump on the forehead u ở trán
cả mớ, toàn bộ, toàn thể
in the lump tính cả mớ, tính tất cả
a lump sum số tiền tính gộp cả lại; tiền mặt trả gọn
người đần độn, người chậm chạp !to be a lump of selfishness
đại ích kỷ !to feel (have) a lump in one's throat
cảm thấy cổ họng như nghẹn tắc lại

ngoại động từ
xếp lại thành đống, thu gọn lại thành đống; gộp lại
coi như cá mè một lứa, cho là một giuộc

nội động từ
đóng cục lại, vón lại, kết thành tảng

nội động từ
( along) kéo lê, lết đi
( down) ngồi phệt xuống

ngoại động từ
chịu đựng; ngậm đắng nuốt cay
if you don't like it you will have to lump it nếu anh không thích cái đó thì anh cũng phải chịu đựng vậy thôi; thích hay không thích thì anh cùng phải nhận thôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lump"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.