Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lumen
lumen
['lu:men]
danh từ
(vật lý) Lumen


/'lu:men/

danh từ
(vật lý) Lumen

Related search result for "lumen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.