Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lumbering
lumbering
['lʌmbəriη]
tính từ
ì ạch kéo lết đi


/'lʌmbəriɳ/

tính từ
ì ạch kéo lết đi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.