Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lubricating oil


    Chuyên ngành kỹ thuật
dầu bôi trơn
nhớt
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
dầu bôi trơn máy
dầu làm trơn
đầu làm trơn máy
    Lĩnh vực: ô tô
dầu làm trơn máy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.