Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
low-pressure
low-pressure
['lou'pre∫ə]
tính từ
có áp suất thấp


/'lou'preʃə/

tính từ
có áp suất thấp

Related search result for "low-pressure"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.