Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loup-garou
danh từ; số nhiều loup-garous
ma chó sói
người càu cạuloup-garou
[,luigə'ru:]
danh từ; số nhiều loup-garous
ma chó sói
người càu cạuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.