Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lounge suit
lounge+suit
['laundʒ'sju:t]
danh từ
bộ y phục của nam giới mặc trong những dịp long trọng


/'laundʤ'sju:t/

danh từ
bộ thường phục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lounge suit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.