Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lotic
lotic
['loutik]
tính từ
(thuộc) nước chảy; sống trong nước chảy


/'loutik/

tính từ
(thuộc) nước chảy; sống trong nước chảy

Related search result for "lotic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.