Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
looter




looter
['lu:tə]
danh từ
kẻ cướp bóc, kẻ cướp phá


/'lu:tə/

danh từ
kẻ cướp bóc, kẻ cướp phá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "looter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.