Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loop-line
loop-line
['lu:p'lain]
danh từ
đường nhánh, đường vòng (đường xe lửa, đường dây điện báo)


/'lu:plain/

danh từ
đường nhánh, đường vòng (đường xe lửa, đường dây điện báo)

Related search result for "loop-line"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.