Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loop-aerial
loop-aerial
['lu:p'eəriəl]
danh từ
(rađiô) anten khung


/'lu:p'eəriəl/

danh từ
(raddiô) anten khung

Related search result for "loop-aerial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.