Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
locust-tree
locust-tree
['loukəsttri:]
danh từ
(thực vật học) cây bồ kết ba gai


/'loukəsttri:/

danh từ
(thực vật học) cây thích hoè
(thực vật học) cây bồ kết ba gai

Related search result for "locust-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.