Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
limited
limited
['limitid]
tính từ
hạn chế, có giới hạn
only a limited number of places is available
chỉ còn một ít chỗ mà thôi
his intelligence is rather limited
trí thông minh của nó có phần hạn hẹp
limited edition
số bản phát hành hạn chếbị chặn, bị hạn chế

/'limitid/

tính từ
có hạn, hạn chế, hạn định

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "limited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.