Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lift-up
lift-up
['lift'ʌp]
tính từ
lift-up seat ghế xếp phụ (ở trên xe, ở rạp hát...), ghế xúp


/'lift'ʌp/

tính từ
lift-up seat ghế xếp phụ (ở trên xe, ở rạp hát...)

Related search result for "lift-up"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.