Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lifelikeness
lifelikeness
['laiflaiknis]
danh từ
sự giống như thật


/'laiflaiknis/

danh từ
sự giống như thật

Related search result for "lifelikeness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.