Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
life preserver


    Chuyên ngành kỹ thuật
áo an toàn
áo cứu đắm
cơ cấu bảo hiểm
dây đai an toàn
phao
phao cứu sinh
    Chuyên ngành kỹ thuật
áo an toàn
áo cứu đắm
cơ cấu bảo hiểm
dây đai an toàn
phao
phao cứu sinh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.