Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lieutenant-general
lieutenant-general
[lef'tenənt'dʒenərəl]
danh từ
(quân sự) trung tướng
(sử học) phó toàn quyền


/lef'tenənt'dʤenərəl/

danh từ
(quân sự) trung tướng
(sử học) toàn quyền

Related search result for "lieutenant-general"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.