Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lieutenant-commander
lieutenant-commander
[lef'tenəntkə'mɑ:ndə]
danh từ
(quân sự) thiếu tá hải quân


/lef'tenəntkə'mɑ:ndə/

danh từ
(quân sự) thiếu tá hải quân

Related search result for "lieutenant-commander"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.