Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lieutenant junior grade
lieutenant+junior+grade
[lef'tenənt'dʒju:njə'greid]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) trung uý hải quân


/lef'tenənt'dʤju:njə'greid/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) trung uý hải quân

Related search result for "lieutenant junior grade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.