Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lento
lento
['lentou]
phó từ
(âm nhạc) chậm


/'lentou/

phó từ
(âm nhạc) chậm

Related search result for "lento"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.