Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lemon-squash
lemon-squash
['lemən,skwɔ∫]
danh từ
nước chanh quả pha xô đa


/'lemən'skwɔʃ/

danh từ
nước chanh quả pha xô đa

Related search result for "lemon-squash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.