Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leman
leman
['lemæn]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tình nhân, nhân ngãi


/'lemən/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) tình nhân, nhân ngãi

Related search result for "leman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.