Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
legist


/'li:dʤist/

danh từ

nhà luật học; người giỏi luật, người thông luật pháp


Related search result for "legist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.