Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leech

leech
[li:t∫]
danh từ
cạnh buồm, mép buồm
con đỉa
to stick like a leech
dai như đỉa
(nghĩa bóng) kẻ bóc lột, kẻ hút máu
(từ cổ,nghĩa cổ) thầy thuốc, thầy lang
ngoại động từ
cho đỉa hút máu


/li:tʃ/

danh từ
cạnh buồm, mép buồm
con đỉa
to stick like a leech dai như đỉa
(nghĩa bóng) kẻ bóc lột, kẻ hút máu
(từ cổ,nghĩa cổ) thầy thuốc, thầy lang

ngoại động từ
cho đỉa hút máu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "leech"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.