Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leatherette
leatherette
[,leðə'ret]
danh từ
da giả


/'leðə'ret/

danh từ
da giả

Related search result for "leatherette"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.