Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lazy-bones
lazy-bones
['leizibounz]
danh từ
anh chàng lười ngay xương, anh chàng đại lãn


/'leizibounz/

danh từ
anh chàng lười ngay xương, anh chàng đại lãn

Related search result for "lazy-bones"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.