Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lazy

lazy
['leizi]
tính từ
lười biếng, biếng nhác
uể oải, lờ đờ


/'leizi/

tính từ
lười biếng, biếng nhác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lazy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.