Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laziness
laziness
['leizinis]
danh từ
sự lười biếng, sự biếng nhác


/leizinis/

danh từ
sự lười biếng, sự biếng nhác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "laziness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.