Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
latec


latex
 • cao su latec: latex rubber
 • giống như latec: latex
 • hỗn hợp latec: latex composition
 • kem latec: latex cream
 • keo latec: latex cement
 • latec chịu kết đông-xả đông: freeze-thaw resistance latex
 • latec cô đặc: evaporated latex
 • latec đã ổn định: stabilized latex
 • latec được bảo quản: preserved latex
 • latec lưu hóa sơ bộ: prevulcanized latex
 • latec ly tâm: centrifuge latex
 • latec phân lớp: creamed latex
 • latec polyclopren: polychloroprene latex
 • latec tổng hợp: synthetic latex
 • lớp lót latec: latex backing
 • lớp nền latec: latex backing
 • lớp phủ latec silicat: latex silicate coating
 • sơn latec: latex paint
 • thành phần latec: latex ingredient
 • xốp latec: latex foam
 • liquid rubber
  chứa latec
  laticiferous
  tẩm latec
  latexed  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.