Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laniary
laniary
['læniəri]
danh từ
răng nanh


/'læniəri/

tính từ
để xé (thức ăn)

danh từ
răng nanh

Related search result for "laniary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.