Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lamp-shade
lamp-shade
['læmp∫eid]
danh từ
chụp đèn, chao đèn


/'læmpʃeid/

danh từ
chụp đèn, chao đèn

Related search result for "lamp-shade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.