Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lake-dweller
lake-dweller
['leik,dwelə]
danh từ
người sống trên hồ (xưa)


/'leik,dwelə/

danh từ
người sống trên hồ (xưa)

Related search result for "lake-dweller"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.